ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
"ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Περιφέρεια: *
Περιφερειακή Ενότητα: *
Δήμος: *
Όνομα: *
Επώνυμο: *
Πατρώνυμο: *
Μητρώνυμο: *
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: *
Α.Φ.Μ.: *
Α.Μ.Κ.Α.: *
Φύλο: *
Ημ. Γέννησης: * Select Date
Τηλ. Σταθερό: *
Τηλ. Κινητό: *
Email Επικοινωνίας: *
Επίπεδο Εκπαίδευσης: *
Θεματικό Πεδίο Ενδιαφέροντος: *
Αρ. Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ: *
Ημ. Έκδοσης Κάρτας: * Select Date
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας: *

Παρακαλώ πληκτρολογείστε τον αριθμό των συμπληρωμένων μηνών ανεργίας έως τις 20/9/2014
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014): *

Σε περίπτωση που είστε άγαμος, μονογονέας ή διαζευγμένος, και υποβάλλετε φορολογική δήλωση, δηλώνετε το ακριβές ποσό που αναγράφεται στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2.

Σε περίπτωση που είστε έγγαμος ή εξαρτώμενο μέλος ή δεν έχετε υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω μηδενικού ποσού, τότε δηλώνετε το ακριβές ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό εισόδημα» του/της υπόχρεου και «συνολικό εισόδημα» του/της συζύγου, ή των γονιών σας στον πίνακα Γ2.
Συμμετείχατε σε άλλο πρόγραμμα Voucher; *
Έχετε συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχετε συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα από 25/5/2014 και έπειτα με τον εργασιακό σας σύμβουλο στο παράρτημα του ΟΑΕΔ που υπάγεστε; *
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά