Η τέχνη του «επιχειρείν» ανέκαθεν μαγνήτιζε το ενδιαφέρον των εργαζομένων, καθιστώντας τα σχετικά επαγγέλματα, ως τους πλέον δημοφιλείς πόλους έλξης για εργασιακή αποκατάσταση. Ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στηρίζεται αποκλειστικά σε ικανά στελέχη, τα οποία πρωταγωνιστούν βασιζόμενα κυρίως στις εξειδικευμένες γνώσεις τους. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστά τους υπάρχοντες, αλλά και τους εν δυνάμει εργαζόμενους του κλάδου επισφαλείς, θέτοντας ως μονόδρομο επιτυχίας την κατοχή πέραν των βασικών και επιπρόσθετων ειδικευμένων δεξιοτήτων.

Στα πλαίσια αυτά η Vellum Global Educational Services έχει σχεδιάσει μια πλειάδα πιστοποιήσεων σε σύγχρονες και δυναμικές δεξιότητες, απαραίτητες για κάθε επαγγελματία που θέλει να σταδιοδρομήσει σε αντίστοιχα διοικητικά και οικονομικά τμήματα, ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στον κλάδο Οικονομίας και Διοίκησης εντάσσονται οι παρακάτω πιστοποιήσεις:

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Πιστοποιητικό Γραμματέων Διοίκησης

Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικοινωνίας

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Πιστοποιητικό Εμπορικής και Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων με τη Xρήση Η/Υ

Πιστοποιητικό Ελληνικής-Αγγλικής Δακτυλογράφησης